Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Liều kế cá nhân là gì?

Liều kế cá nhân là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ.

Đo kiểm xạ là gì?

Căn cứ theo Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008. Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra. Điều 24. Kiểm xạ khu vực…