Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến

Ngày 30/8/2021, Được sự đồng ý của Cục ATBX và HN, Radsafe đã triển khai tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRỰC TUYẾN – THÁNG 8 2021

Ngày 11/8/2021, Cục ATBX và HN đã có thông báo số 679/ATBXHN-CP cho phép triển khai hoạt động đào tạo an toàn bức xạ theo hình thức trực tuyến (online), trong thời gian từ 15/8/2021 đến ngày 30/9/2021.