Author Archives: Nguyễn Đức Chiến

Đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến

Ngày 30/8/2021, Được sự đồng ý của Cục ATBX và HN, Radsafe đã triển khai tổ chức đào tạo an toàn bức xạ trực tuyến trên nền tảng ứng dụng Zoom

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRỰC TUYẾN – THÁNG 8 2021

Ngày 11/8/2021, Cục ATBX và HN đã có thông báo số 679/ATBXHN-CP cho phép triển khai hoạt động đào tạo an toàn bức xạ theo hình thức trực tuyến (online), trong thời gian từ 15/8/2021 đến ngày 30/9/2021.

Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ

Radsafe cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau.

Liều kế cá nhân là gì?

Liều kế cá nhân là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ.

Đo kiểm xạ là gì?

Căn cứ theo Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008. Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra. Điều 24. Kiểm xạ khu vực…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN LIỀU KẾ CÁ NHÂN

Liều kế cá nhân (còn gọi là liều xạ kế cá nhân) là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân. Để kết quả đo đạc được chính xác, người sử dụng cần tuân thủ những chỉ dẫn sau: