Cung cấp các loại máy đo liều phóng xạ và dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa

Radsafe chuyên cung cấp các loại máy đo liều phóng xạ, và các dịch vụ hiệu chuẩn tia X, tia Gamma, dịch vụ sửa chữa máy đo liều phóng xạ.

Máy đo liều IMI Inspector Alert hãng Medcom

Máy đo liều Radalert® 100X hãng Medcom

Máy đo liều Rad 100™ hãng Medcom

Máy đo liều PED Tracerco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *