Cung cấp các loại máy đo liều phóng xạ và dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa

 

Máy đo liều IMI Inspector Alert hãng Medcom

Máy đo liều Radalert® 100X hãng Medcom

Máy đo liều Rad 100™ hãng Medcom

Máy đo liều PED Tracerco

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *