Liều kế cá nhân và dịch vụ đọc liều định kỳ

Liều kế cá nhân (còn gọi là liều xạ kế cá nhân) là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân.

Theo quy định tại nghị định số 142/2020/NĐ-CP, Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử:

  • Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng một lần.

Radsafe chuyên cung cấp các loại liều kế cá nhân nhiệt phát quang TLD và liều kế cá nhân quang phát quang OSL. Và dịch vụ đọc liều định kỳ kèm theo:

  • Khách hàng sẽ được giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại liều kế cũ;
  • Kết quả đọc liều được cấp bởi đơn vị chức năng;
  • Khách hàng sẽ được thông báo khi đến thời hạn đọc liều định kỳ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *