Đọc và đánh giá định kỳ liều kế bức xạ cá nhân

– Mỗi liều kế 3 tháng đọc 1 lần, 1 năm đọc 4 lần.

– Giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại liều kế cũ.

– Kết quả được xác nhận bởi đơn vị chức năng, có đủ thẩm quyền.

– Có người nhắc giao liều kế định kì hàng quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *