Tag Archives: quy định về việc tiến hành công việc bức xạ

QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

QUY ĐỊNH MỚI
CỦA NGHỊ ĐỊNH 142/2020/NĐ-CP ĐỐI VỚI VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ