Tag Archives: X-ray Unicomp Technology

Đo kiểm xạ máy phát tia X dùng trong soi kiểm tra bo mạch tại Hà Nam

Thiết bị X-ray Unicomp Technology Model: AX7200 Seri: X100270 Đo kiểm xạ làm báo cáo kiểm xạ phụ vụ xin cấp phép sử dụng thiết bị soi kiểm tra bo mạch điện tử tại khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam