Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại nhà máy Thép

Kịch bản “Phát hiện nguồn phóng xạ trong phế liệu tại trạm cân”

Mục tiêu chính của diễn tập:

• Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố; • Kiểm tra năng lực trao đổi thông tin và điều hành ứng phó sự cố của Công ty

Tổng quan về sự cố:

Một nhà máy sản xuất thép có sử dụng nguồphóng xạ Cs-137 trong thiết bị đo mức. Trong quá trình cân phế liệu tại trạm cân, nhân viên bức xạ phát hiện suất liều bức xạ hiển thị trên máy đo liều bức xạ cầm tay cao bất thường trên 0.2 µSv/h. Nhân viên vận hành báo cáo cán bộ phụ trách an toàn. Phụ trách an toàn yêu cầu nhân viên giữ nguyên hiện trường, dừng việc cân phế liệu. Cán bộ phụ trách đã xuống kiểm tra và xác minh. Cán bộ PTAT nhà máy gọi điện báo cáo trưởng ban chỉ huy. Trường ban chỉ huy phát động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ: Lập hàng rào bán kính ít nhất 30m từ vị trí phát hiện phát hiện suất liều cao bất thường, sử dụng các thiết bị đo suất liều để xác định chính xác vị trí của nguồn phóng xạ và tiến hành tổ chức thu hồi nguồn, đưa nguồn về khu vực an toàn được bảo vệ. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi diễn tập:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *