Xin cấp phép sử dụng máy phát tia X soi kiểm tra bo mạch và phân tích chất độc hại theo tiêu chuẩn RoHS

Ngày 05-04-2019 chúng tôi đã đến trực tiếp cơ sở để đo kiểm xạ

Thiết bị phát tia X để soi kiểm tra bo mạch điện tử YXLON International GmbH, Đức

Thiết bị phát tia X dùng để phân tích chất độc hại Thermo Scientific, Mỹ

Đồng thời đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở. Để hoàn thành các thủ tục xin cấp phép

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *