CÔNG TY TNHH RADSAFE

Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, cụ thể là các dịch vụ An toàn bức xạ và hạt nhân.

Kiểm xạ, đo suất liều bức xạ khảo sát và đánh giá an toàn bức xạ

Tiến hành đo kiểm khảo sát rò rỉ phóng xạ và lập báo cáo kiểm xạ tại cơ sở theo quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng.

xem chi tiết

Đào tạo và cấp chứng nhận An toàn bức xạ

Bố trí các giảng viên có giấy phép hành nghề đào tạo An toàn bức xạ để tiến hành công việc đào tạo.

Cuối khóa giảng tổ chức thi để cấp chứng nhận đào tạo An toàn bức xạ cơ bản theo các quy định tại thông tư 34/2014/TT-BKHCN.

XEM CHI TIẾT

Tư vấn và lập hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

Tư vấn an toàn bức xạ và lập hồ sơ theo quy định tại thông tư 08/2010/TT-BKHCN.

Thay mặt KH làm việc và nộp lệ phí với Cơ quan chức năng

xem chi tiết

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở

Hướng dẫn về các quy định của nhà nước về ứng phó sự cố bức xạ, các kiến thức cơ bản về ứng phó sự cố bức xạ và các nguyên tắc an toàn bức xạ cơ bản.

Lập kịch bản ứng phó sự cố bức xạ.

Cho mượn bộ quần áo chống phóng xạ và thiết bị đo liều bức xạ phục vụ diễn tập.

XEM CHI TIẾT

Hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ

Loại tia hiệu chuẩn: tia Gamma, tia X, Neutron

xem chi tiết

Kiểm định máy X quang

Kiểm định máy X quang thường quy, di động

Kiểm định máy X quang tăng sáng truyền hình

Kiểm định máy CT

Kiểm định máy X quang răng cận chop

XEM CHI TIẾT

Đọc và đánh giá định kỳ liều kế bức xạ cá nhân

Mỗi liều kế 3 tháng đọc 1 lần, 1 năm đọc 4 lần.

Giao liều kế mới sử dụng gối đầu trước khi thu lại liều kế cũ.

 

xem chi tiết

CÁC THIẾT BỊ CHÚNG TÔI CUNG CẤP

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

XEM THÊM