CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

THIẾT BỊ AN TOÀN BỨC XẠ

Thiết bị ghi đo bức xạ

Máy đo liều phóng xạ Rados RDS-30

Thiết bị ứng phó sự cố

YẾM CHÌ CHE CỔ – ẤN ĐỘ

Thiết bị ứng phó sự cố

Que gắp nguồn phóng xạ

Thiết bị ghi đo bức xạ

Máy đo liều Tracerco T406

Thiết bị an toàn bức xạ

Liều kế cá nhân TLD Đà Lạt

Thiết bị ghi đo bức xạ

MÁY ĐO LIỀU МКS-05 TERRA

các hoạt động của chúng tôi

TIN TỨC AN TOÀN BỨC XẠ

KIẾN THỨC AN TOÀN BỨC XẠ