Category Archives: Dịch vụ

Đào tạo và cấp Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ

Radsafe cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau.

Cung cấp các loại máy đo liều phóng xạ và dịch vụ hiệu chuẩn, sửa chữa

Radsafe chuyên cung cấp các loại máy đo liều phóng xạ, và các dịch vụ hiệu chuẩn tia X, tia Gamma, dịch vụ sửa chữa máy đo liều phóng xạ. Máy đo liều IMI Inspector Alert hãng Medcom Máy đo liều Radalert® 100X hãng Medcom Máy đo liều Rad 100™ hãng Medcom Máy đo liều…