Hiển thị 1–12 của 18 kết quả

Cung cấp các thiết bị an toàn bức xạ liều kế cá nhân, áo chì, kính chì, thiết bị đo suất liều bức xạ

Thiết bị ứng phó sự cố

Găng tay chì

Thiết bị ứng phó sự cố

Kính chì

Thiết bị ghi đo bức xạ

LIỀU KẾ CÁ NHÂN DKG-21 ECOTESTCARD

Thiết bị an toàn bức xạ

Liều kế cá nhân TLD Đà Lạt

Thiết bị an toàn bức xạ

Liều kế cá nhân TLD Đà Lạt

Thiết bị an toàn bức xạ

Liều kế cá nhân TLD Hoàng Nguyên

Thiết bị an toàn bức xạ

Liều xạ kế cá nhân TLD

Thiết bị ghi đo bức xạ

Máy đo liều phóng xạ Rados RDS-30

Thiết bị ghi đo bức xạ

Máy đo liều Tracerco T406

Thiết bị ghi đo bức xạ

MÁY ĐO LIỀU МКS-05 TERRA