RADSAFE CO., LTD

Công ty chúng tôi là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, cụ thể là các dịch vụ An toàn bức xạ và hạt nhân.

Các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp ở Việt Nam đã sử dụng các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ vào việc đo lường, chiếu xạ, chẩn đoán, công nghiệp chế biến thực phẩm… rất phong phú và đa dạng ở trong các ngành như: Ngành công nghiệp đồ uống, công nghiệp điện tử, công nghiệp Giấy, Xi măng, Thép, Lĩnh vực y tế: X-Quang, CT …

Trong quá trình triển khai hoạt động, hầu hết các cơ sở thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ. Tuy nhiên cũng còn nhiều cơ sở không có thông tin rõ ràng, chưa thực hiện đầy đủ các vấn đề an toàn bức xạ theo quy định. Có rất nhiều các thủ tục đăng ký, cấp phép liên quan đến các công việc như nhập khẩu, vận chuyển, sử dụng, lưu trữ … các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các thủ tục này không hề đơn giản với những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu về các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ này

Để các cơ sở bức xạ thực hiện hoạt động một cách hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật, Công ty TNHH RADSAFE triển khai các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử gồm có:

– Dịch vụ trọn gói thông thường sử dụng toàn bộ các công việc liên quan đến nguồn phóng xạ/thiết bị bức xạ bao gồm:

+ Tư vấn nhập khẩu, vận chuyển và áp tải, lắp đặt và sử dụng đến lưu giữ các nguồn phóng xạ;

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, chất thải phóng xạ, phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố, chiếu xạ dân chúng, chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ y tế theo quy định của pháp luật và cấp chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ;

+ Cung cấp liều kế cá nhân (TLD, OSL) và thực hiện dịch vụ đọc liều kế định kỳ 3 tháng/lần theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm xạ khu vực làm việc và lập báo cáo theo thủ tục hồ sơ xin cấp phép từ cơ quan quản lý;

+ Tư vấn lập và xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cùng với các cơ sở;

– Ngoài ra chúng tôi cung cấp các dịch vụ khác phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật như:

+ Kiểm định các thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế;

+ Hiệu chuẩn thiết bị đo liều điện tử;

+ Cung cấp thiết bị chụp X-quang thường quy;

+ Thiết kế che chắn phòng X-quang;

+ Thi công xây dựng phòng X-quang;

+ Thiết kế và thi công bể chứa chất thải phóng xạ đã qua sử dụng.

Đặc biệt, khi có yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng nhằm mục đích cho khách hàng có thể làm việc tốt với các đoàn thanh tra an toàn bức xạ của Sở Khoa học và công nghệ địa phương, Bộ Khoa học và công nghệ, chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp các tư vấn miễn phí cho khách hàng để đáp ứng các yêu cầu của các cơ quan thanh tra.

Chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng các dịch vụ chu đáo nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và trách nhiệm nhất. Chúng tôi luôn cam kết (thậm trí bằng văn bản, hoặc điều khoản trong hợp đồng) rằng chúng tôi sẽ chịu thay cho khách hàng các khoản phạt của cơ quan nhà nước nếu chúng tôi không tư vấn đầy đủ, không hoàn thiện công việc của mình đối với khách hàng.