Đào tạo an toàn bức xạ

[ind_services_listing_links]

Liên hệ để được tư vấn miễn phí

Nguyễn Đức Chiến (Mr.)

SĐT/Zalo: 0966389992

Email: nguyenducchien225@gmail.com

dao tao an toan buc xa
[ind_custom_heading heading=”ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG NHẬN AN TOÀN BỨC XẠ”]

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo cho nhiều đối tượng an toàn bức xạ phù hợp với từng loại hình công việc bức xạ khác nhau.

Theo quy định tại điều 4 Thông tư số 34-2014/BKHCN ngày 27/11/2014 quy định người phụ trách an toàn phải được đào tạo an toàn bức xạ, theo chương trình đào tạo cho người phụ trách an toàn phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong xạ trị
Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong y học hạt nhân
Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chiếu xạ công nghiệp
Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa phóng xạ)
Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ
Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong địa vật lý phóng xạ
Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác
Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác
Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong cơ sở hạt nhân
Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ
Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *