Category Archives: Thông báo

KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ TRỰC TUYẾN – THÁNG 8 2021

Ngày 11/8/2021, Cục ATBX và HN đã có thông báo số 679/ATBXHN-CP cho phép triển khai hoạt động đào tạo an toàn bức xạ theo hình thức trực tuyến (online), trong thời gian từ 15/8/2021 đến ngày 30/9/2021.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 11 – TẠI HÀ NỘI

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 11 (Đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ trong công nghiệp, Y tế và người phụ trách an toàn bức xạ) (theo quy định của Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014)  Kính gửi : Các cơ…

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP AN TOÀN BỨC XẠ – THÁNG 9

Kính gửi : Các cơ quan/tổ chức sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, tiến hành công việc bức xạ liên quan Căn cứ theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với…