Tag Archives: diễn tập ứng phó sự cố

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tại nhà máy Thép

Kịch bản “Phát hiện nguồn phóng xạ trong phế liệu tại trạm cân” Mục tiêu chính của diễn tập: • Sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố; • Kiểm tra năng lực trao đổi thông tin và điều hành ứng phó sự cố của Công ty Tổng quan về sự cố: Một…