Tag Archives: đọc liều kế cá nhân

Liều kế cá nhân là gì?

Liều kế cá nhân là công cụ để theo dõi liều lượng bức xạ cho từng cá nhân làm việc trong môi trường có sử dụng nguồn phóng xạ, chất phóng xạ, các thiết bị bức xạ.