Tag Archives: kiem xa

Đo kiểm xạ là gì?

Căn cứ theo Luật năng lượng nguyên tử số: 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008. Kiểm xạ là việc đo liều chiếu xạ hoặc đo mức nhiễm bẩn phóng xạ để đánh giá, kiểm soát mức độ chiếu xạ do bức xạ hoặc chất phóng xạ gây ra. Điều 24. Kiểm xạ khu vực…

Đo kiểm xạ máy phát tia X dùng trong soi kiểm tra bo mạch tại Hà Nam

Thiết bị X-ray Unicomp Technology Model: AX7200 Seri: X100270 Đo kiểm xạ làm báo cáo kiểm xạ phụ vụ xin cấp phép sử dụng thiết bị soi kiểm tra bo mạch điện tử tại khu công nghiệp Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam